Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Kişiler kendilerine ilişkin kişisel bilgilerini açıklamak, başkaları ile paylaşmak zorunda olmadığı gibi bu bilgilerin kayıt altına alınmasına rıza göstermek zorunda da değillerdir. Bu zorunda olmama halinin temelinde ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 8 ile düzenlenen özel hayatın gizliliği hakkı yatmaktadır. Türk Hukuku’nda doğrudan yahut dolaylı olarak kişisel verilerin korunmasına dair hükümler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda düzenlenmektedir.

Kişisel verilerin korunması hususunda İş Kanunu’na bakıldığında Kanunda özel bir düzenlemenin yer almadığı görülmektedir. 6698 sayılı Kanunda da işçilerin kişisel verilerinin korunmasına dair özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle işçilerin kişisel verilerinin korunmasında 6698 sayılı KVKK ile birlikte TBK m. 419’un gündeme geleceği kabul edilmektedir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Nurgül KUTBAY tarafından iş sözleşmesinin devrinin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında sonuçları değerlendirilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç