Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku ve Beyaz Yaka Suçları

Ceza Hukuku ve

BEYAZ YAKA SUÇLARI

Ekonomik hayatın çeşitlenmesi ve şirketlerin toplumda devlet kadar önemli ekonomik aktörler olmaları neticesinde şirket yönetici, ortak ve çalışanlarının şiddet içermeyen fakat maddi menfaat elde etmek amacıyla para aklamak, vergi kaçırmak, rüşvet vermek, hileli iflas gibi suçlara karışması sonucu şirket çalışanları hakkında ceza davası açılabilmektedir. Büromuz bu tip suçlarda şirket yöneticilerinin bu tip suçların ortaya çıkmasını önlemek için yapılabilecekler hakkında bilgilendirme, ceza davalarında savunmanlık hizmetlerini üstlenmektedir.