Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu

Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü
 

Dava Takibi ve

Uyuşmazlık Çözümü

Müvekkillerimize uyuşmazlıklar oluşmadan önleyici hukuk kapsamında özellikle sözleşmelerde ve hukuki işlemlerde dava yoluna gidilmemesi için dikkat edilmesi gereken hususlarda danışmanlık vermekteyiz. Bu bağlamda müvekkillerimizin hukuki risklerini saptayıp hukuki riskleri önleme planlarına dair kendilerine bilgilendirme yapıyoruz.

Uyuşmazlık çıktığında ise öncelikle uzlaşma yöntemini müvekkillerimize önermekteyiz. Dava açılması durumunda ise davaya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin derlenmesi, karşı taraf iddialarının araştırılması, mutlaka benzer Yargıtay kararlarını araştırıp dava konusu olaya en uygun alternatif çözüm önerilerinin müvekkile sunulması, durumun değerlendirilerek, gerçekçi olası sonuç değerlendirmesinin müvekkile sunulması, davanın çok sıkı takip edilerek her türlü gelişmeye çok kısa sürede çözüm üretilmesi, müvekkillerimizi her gerekli durumda bilgilendirme büromuzun dava yürütme yöntemini oluşturur.