Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Türk Borçlar Kanunu’nun 83. maddesinde borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlunun, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü olmadığı düzenlenmiştir. Yine Türk Borçlar Kanunu’nda işçinin borçlarını düzenleyen hükümler incelendiğinde 395. maddede sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçinin yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlü olduğunun hükmedildiği görülmektedir. İş sözleşmesinde işçinin kişiliği göz önünde bulundurularak sözleşme kurulduğundan işçinin işi bizzat ifa etmesinde işverenin haklı menfaati olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle işçinin iş görme borcunu ifası bakımından Türk Borçlar Kanunu madde 83 hükmündeki genel kuraldan ayrılma yoluna gidilmiştir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Büşra MUŞ tarafından iş sözleşmesi kapsamında işçinin iş görme borcu konusu değerlendirilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç