Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

TKHK m. 9/f. 1 hükmü kapsamında satış sözleşmelerinde satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Hükümde ayıplı malda satıcının sorumluluğu satış sözleşmesi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Doktrinde birçok yazar kanun maddesinde yer alan “malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslimi” ifadesinin karşılığı olarak malın ifasının anlaşılması gerektiğini belirtmektedir1. Bu görüş kapsamında satıcının ayıplı maldan sorumlu olmasının şartlarından biri de ifadır. Görüş kapsamında malın ifasının satıcının ayıptan sorumluluğunun doğmasında şart olup olmadığı değerlendirilebilmek için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal kavramının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Nurgül KUTBAY tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında "malın ifası" hususu değerlendirilmiştir. 

Makaleyi PDF Olarak Aç