Kesici Göktaş Egemen

 

İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2018 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ

 

31.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Ocak Ayı İstatistikleri yayınlanmıştır. Bu istatistik veriler, sendikaların 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu md. 41'e göre Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisinde aranan şartları sağlayıp sağlamadığının tespitinde önem arz etmektedir.

 

Bakanlık tarafından yayınlanan istatistikler, yayımından itibaren on beş gün içinde itiraz edilmemesi halinde kesinleşir. İtiraz için yetkili ve görevli mahkeme Ankara İş Mahkemeleridir. Mahkeme yapılan itirazı on beş gün için sonuçlandırır. Yerel mahkeme kararına karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurulması halinde ise üst mahkemelerce bir ay içinde karar verilir. Yargıtay tarafından verilen karar kesindir.

 

İŞKOLU

TOPLAM İŞÇİ

SENDİKA ÜYE SAYISI

YÜZDE

Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık

151.358

35.252

%23,29

Gıda Sanayii

571.080

76.215

%13,34

Madencilik ve Taş Ocakları

191.538

35.169

%18,36

Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç

482.142

52.645

%10,95

Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

1.040,213

94.338

%9,06

Ağaç ve Kâğıt

241.878

20.240

%8,36

İletişim

61.660

14.153

%22,95

Basın, Yayın ve Gazetecilik

92.159

6.246

%6,77

Banka, Finans ve Sigorta

291.426

101.342

%34,77

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar

3.477,748

171.505

%4,93

Çimento, Toprak ve Cam

173.550

34.970

%20,14

Metal

1.553,106

280.167

%18,03

İnşaat

1.747,228

55.167

%3,15

Enerji

235.841

66.210

%28,07

Taşımacılık

777.741

75.568

%9,71

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk

168.839

14.939

%8,84

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

382.685

46.542

%12,16

Konaklama ve Eğlence İşleri

861.471

34.214

%3,97

Savunma ve Güvenlik

295.701

117.092

%39,59

Genel İşler

1.046,832

382.333

%36,52