Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Covid – 19 salgın hastalığı ile mücadele önlemleri kapsamında Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.04.2020 tarihinde resmî gazetede yayınlanmıştır. Düzenlemenin İş Hukuku’na dair en önemli düzenlemelerinden biri madde dokuzdur. Madde kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile İş Kanunu kapsamında olsun veya olmasın her türlü işçinin iş sözleşmesinin, COVİD -19 salgın hastalık neticesinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile İş Kanunu madde 25 fıkra bir ve II bendi kapsamında yer alan iyiniyet ve ahlaka aykırılık sebepleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiştir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Nurgül KUTBAY tarafından iş akdinin işveren tarafından feshinin sınırlandırılması ve kısa çalışma ödeneği konuları değerlendirilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç