Kesici Göktaş Egemen

18.08.17 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında;
- Yönetmeliğin 6. maddesi üçüncü fıkrasında yer alan "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir" şeklinde değiştirilmiştir. Yeni düzenleme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilen yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılabilmesine imkan tanındı. - Aynı maddeye eklenen fıkra ile yapılan düzenlemede ise alt işveren işçilerinden -alt işvereni değiştiği halde- aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak.
- Yine aynı fıkra ile asıl işverene, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin ilgili yıl içinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme ve kullanılmasını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Alt işverenlere ise, tutmak zorunda oldukları izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene verme yükümlülüğü getirilmiştir.