Kesici Göktaş Egemen

23.03.2018 tarihinde büromuz tarafından düzenlenen ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen “Yeniden Yapılandırma (Konkordato) Hukuku Seminerinde” Konkordato sistemi tartışılmıştır.

 

Eğitim seminerinde büromuz yönetici ortağı Av. Erhan EGEMEN ve Doç. Dr. Serdar Kale konuşmacı olarak yer almıştır. Seminer iki bölümden oluşmuş olup; ilk bölümde genel olarak Avrupa ve özellikle İsviçre’deki yeniden yapılandırma hukuku enstrümanları incelenmiş ve iflas erteleme ile konkordato sistemi karşılaştırılmış, ikinci bölümde ise soru-cevap yöntemiyle konu interaktif olarak irdelenmiştir. Seminerin ana başlıkları şunlardır:

 

Yeniden Yapılandırma Hukukunun Tarihsel Gelişimi

Avrupa’da Yeniden Yapılandırma Hukuku

Türkiye’de İflas Erteleme ve Konkordato

Konkordato Sistemindeki Güncel Gelişmeler