Kesici Göktaş Egemen

28.09.2018 tarihinde büromuz tarafından düzenlenen ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen “Uygulamada İş Hukuku Güncel Sorun ve Gelişmeler Semineri”nde iş hukuku uygulamaları güncel Yargıtay kararları kapsamında tartışılmıştır.

Seminerinde büromuz yönetici ortağı Av. Erhan EGEMEN konuşmacı olarak yer almıştır. Seminer iki bölümden oluşmuş olup; seminerin ana başlıkları şunlardır:
Şirket Birleşme, Devralmalarının İş Sözleşmelerine Etkisi
İşyeri Devri, 
İş Güvencesi ve İşe İade Davaları,
Haklı Nedenle / Geçerli Nedenle Fesih,                          
Yıllık Ücretli İzin Uygulaması,                          
Geçici İş İlişkisi,                          
Esnek Çalışma Modelleri,                       
Çalışma Koşullarında Değişiklik,
Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni,