Kesici Göktaş Egemen

08.12.2017 tarihinde büromuz tarafından düzenlenen ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen “Uygulamada İş Sözleşmelerinin Feshi ve İşe İade Davaları Güncel Sorun Ve Gelişmeler Eğitim Seminerinde” iş güvencesi hükümlerini ve reorganizasyon hazırlık süreci tartışılmıştır.

Eğitim seminerinde büromuz yönetici ortağı Av. Erhan EGEMEN konuşmacı olarak yer almıştır. Seminer iki bölümden oluşmuş olup; ilk bölümde genel olarak iş güvencesinin tarihsel gelişimi ve işe iade davaları anlatılmış, ikinci bölümde ise konuya ilişkin Yargıtay kararları ve uygulamadan dosyalar incelenmiş, ayrıca soru-cevap yöntemiyle konu interaktif olarak irdelenmiştir. Seminerin ana başlıkları şunlardır:

 

  • Davranış ve Performans Kaynaklı Fesihler
  • İşyeri Gereklilikleri ile Yapılan Fesihler
  • Reorganizasyon ve Süreç Planlaması
  • Fesih ve Uyulması Gereken Esaslar
  • Genel Olarak İş Güvencesi ve İşe İade Davaları