Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Anonim şirketler (AŞ) Türk Ticaret Kanununda (TTK) yer alan diğer şirketlere göre kişi unsurundan ziyade sermaye unsuru ön planda olduğundan sermaye şirketi olarak değerlendirilmektedir. Kanunkoyucu AŞ’lerde sermaye unsurunu ön plana çıkarırken bu kapsamda sermayenin taahhüt edilmesi, korunması yönünde özel hükümler sevk etmiştir.

Biz bu çalışmamız da AŞ’lerde maden ruhsatlarının sermaye olarak konulmasına ilişkin süreci ana hatları ile inceleyeceğiz. Günümüzde maden ruhsatlarının önemli derecede ekonomik değeri olduğu artık yadsınamaz bir gerçektir. Bu özelliği göz önünde bulunduran kanun koyucu TTK’da sermaye olarak taahhüt edilecek değerleri tahdidi olmadan sayarken m. 127/j’de maden ruhsatlarını özel olarak belirtmiştir.

Kanunda bu şekilde özel olarak zikredilmese bile maden ruhsatının sermaye olarak konulabileceğinden şüphe etmemek gerekirdi. Maden ruhsatlarının sermaye olarak taahhüt edilmesi kanunda ayni sermaye taahhüdü kapsamında değerlendirilmiş ve ayni sermaye taahhüdüne ilişkin hükümler içerisinde değerlendirilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç