Kesici Göktaş Egemen

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, Sicil Yönetmeliği'nin yayınlanmasından sonra oluşan tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki duyuru kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

 

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA DUYURU


30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikle ilgili olarak aşağıdaki duyurunun yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında veri sorumlularının Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorunda olduğu, Kanunun 16 ncı maddesinde ise; Veri Sorumluları Sicilinin (Sicil) Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacağı ve kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından istisna getirilebileceği hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda öncelikle Sicile kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnalar hakkında Kurul Kararının yayımlanması, hazırlanmakta olan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sisteminin (VERBİS) hizmete açılması ve Sicile kayıtla ilgili olarak Kurul tarafından bir başlangıç tarihi belirlenerek kamuya duyurulması gerekmektedir.

Buna göre, VERBİS’in hizmete açılması ve Kurul tarafından bir başlangıç tarihi belirlenmesi akabinde Sicile kayıt yükümlülüğü başlayacaktır. Kayıt yükümlülüğünün başlaması hususunda gerekli duyuru da yapılacaktır.

Diğer taraftan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği veri sorumlularınca yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak detaylı bilgilendirme metni önümüzdeki günlerde Kurum internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.