Kesici Göktaş Egemen

12.01.2018 tarihinde büromuz tarafından düzenlenen ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen “Güncel Gelişmeler Işığında İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Eğitim Seminerinde” Arabuluculuk sistemi tartışılmıştır.

Eğitim seminerinde büromuz yönetici ortağı Av. Erhan EGEMEN ve Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar konuşmacı olarak yer almıştır. Seminer iki bölümden oluşmuş olup; ilk bölümde genel olarak arabuluculuk sisteminin dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi anlatılmış, ikinci bölümde ise soru-cevap yöntemiyle konu interaktif olarak irdelenmiştir. Seminerin ana başlıkları şunlardır:

 

  • Dünyada Arabuluculuk Sistemi
  • Kıta Avrupası Hukukuynda Arabuluculuk Sistemi
  • Avrupa Ülkelerindeki Uygulamadan Örnekler
  • Türk Hukukunda Arabuluculuk Sistemi
  • Arabuluculuk Sistemindeki Güncel Gelişmeler