Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

6592 sayılı Kanun 18.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun pek çok konuda sistemsel değişiklik getirerek, adeta maden hukukunun temel ilkelerini yeniden belirlemiştir. Kanun, Bakanlar Kurulu Taslağından birkaç noktada farklılık taşımaklar birlikte temel esaslar aynen yasalaşmıştır.

Taslak ile Kanun arasındaki farklılıklar altı çizili olarak belirtilmiştir. Önümüzdeki süreçte yoğun olarak değerlendirip, tartışılacak olmakla birlikte kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz ilk tespitleri dikkatinize sunarız;


VI. Grup sınıflandırma tamamen ortadan kaldırılarak, bahsi geçen gruptaki (radyoaktif madenler) madenler IV. Gruba dahil edilmiştir. Bununla uygulama da yarar sağlamayan bir ayrım ortadan kaldırılmıştır. II. grup altında a ve c bentleri oluşturularak; kalsit, dolamit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar ile entegre çimento, kireç - kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar bu bentlere dahil edilmiştir.

Makaleyi PDF Olarak Aç