Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayat standartlarımızı olumsuz etkileyen COVİD-19, hem sağlık alanında hem sosyal alanda hem de ekonomik alanda derin sarsıntılara yol açarak küresel bir kriz oluşturması sebebiyle tüm dünyada hükümetlerin ve sağlık örgütlerinin her geçen gün yeni tedbirler almasına sebebiyet vermiştir. COVİD-19 salgını, vergi alanında da ülke genelinde önlemler alınması ve birtakım değişiklikler yapılması etkisini yaratmıştır. Alınan önlemlerden biri, belirlenen vergi mükelleflerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (“VUK”) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması kapsamında 24 Mart 2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmî Gazete’de 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’dir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Aybige ELMACIOĞLU tarafından 518 sıra nolu VUK Genel Tebliği, VUK mücbir sebep hükümleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Makaleyi PDF Olarak Aç